Публічна оферта
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним Договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на цьому сайті з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту https://commforts.com (далі Сайт), і/або додаткових сервісів та/або здійснення оплати на цьому сайті на внутрішні та міжнародні маршрути, оформлення квитка чи квитків одним замовленням, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Користувачів, сервісне обслуговування Користувачів, в тому числі і цілодобову підтримку Користувачів Центром сервісного обслуговування та додаткові послуги по запитам Користувача є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення Договору на умовах викладених нижче по тексту, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, маючи відповідні повноваження на укладення такої угоди, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає внутрішній волі учасників цієї угоди, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цієї угоди, а також свої права і обов'язки за Договором, відповідно до чинного Законодавства. Публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами, які надаються на даному сайті і мають технічну можливість одержання послуги,

Користувач може діяти в рамках Договору від свого імені і в свою користь і/або від імені третьої сторони і на її користь, в такому випадку користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.

Сommforts (Фізична особа підприємець Костюк С.М.) є дистриб'ютором послуг перевезення, що надаються перевізниками, автостанціями, і третіми особами, далі званими «Постачальник».

Квиток - це проїзний документ, видача якого підтверджує укладення Договору між Перевізником і Пасажиром і дає право Пасажиру на використання поїздки виключно відповідно до даних, зазначеними в квитку, а саме: прізвище та ім'я Пасажира, маршрут, дата і час відправлення та прибуття. Номер квитка і дані Пасажира занесені програмою продажу в квитково-посадкової відомості. Відповідальність за достовірність інформації в квитку, що реалізуються через сайт несуть Користувачі, Постачальники в рамках договірних відносин.

Квиток не може бути переданий третій особі. Придбання квитка свідчить про згоду Користувача з Порядком реалізації квитків, Правилами перевезення, багажу в автобусах та за правилами Постачальника.

Перевірка квитків під час рейсу, здійснюється особами, уповноваженими Постачальником і мають посвідчення контролера. У разі безквиткового проїзду, Користувач зобов'язаний оплатити вартість квитка.

Придбання квитка свідчить про те, що Користувач проінформований про використання та збереження персональних даних і дав згоду на їх обробку.

Номер квитка є номером Договору публічної оферти і номером Договору пасажирського перевезення.

Перевізник з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічну оферту) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Користувачу), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором, Сommforts надає послуги щодо пошуку Постачальника, пов'язані з продажем проїзних документів, оформлення квитків різних Постачальників одним замовленням, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук необхідного розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування Користувача, в тому числі і цілодобову підтримку Користувачеві Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги по запитам Користувача, а також попередньої оплати квитка засобами отриманими від Користувач. 1.2. За надані Послуги, Сommforts отримує винагороду, що складається з суми коштів, що входить у вартість квитка. 1.3. Сommforts, діючи як агент від імені, та за рахунок Постачальника, за допомогою сайту, продає автобусне пасажирське перевезення (Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію про Постачальників.

1.4. При придбанні квитка у певного Постачальника, Користувач підпорядковується правилам та умовам придбання, повернення та перевезення саме цього Постачальника.

1.5. У разі придбання декількох Квитків одним замовленням, правила і умови того чи іншого Постачальника можуть відрізнятися.

1.6. Недотримання встановлених правил і умов Постачальника та/або Сommforts може привести до відмови Користувачу у доступі до Сайту, скасування замовлень і та/або придбаних послуг, також це стосується і можливістю скористатися квитком, без повернення витрачених на його придбання коштів.

1.7. Придбання квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) відповідно до законодавства України, здійснюється в касі або офісі, на сайті відповідного Постачальника, або з дозволу відповідного Постачальника.

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 2.1. Користувач має право: - Отримати послуги відповідно до умов визначених в цьому Договорі; - Скористатися придбаним квитком, відповідно до інформації зазначеної на ньому; -Повернути придбаний квиток на умовах визначених Постачальником (Перевізником та/або Сommforts; - У разі заподіяння шкоди Користувачеві, будь-якими діями або бездіяльністю Сommfort, при її підтвердженні в судовому порядку, сума відшкодування не може перевищувати суму вартості придбаного Користувачем Квитка.
2.2. Користувач зобов'язаний: - Детально ознайомитися з правила та умови цього Договору та правила і умови Договору обраного Постачальника, що підтверджує його згоду на виконання передбачених правил та умов; - Здійснити попередню оплату квитка, в розмірі 100% вартості квитка, зазначеної на сайті; - Перевірити всю інформацію, яка зазначається у квитку та за яку Користувач несе особисту відповідальність, а саме: обрати дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття; - Завчасно прибути до місця відправлення, або повідомити Сommforts та/або Постачальника про неможливість використання квитка по тій або іншій причині; - Ознайомитися з умовами повернення квитка; - Повідомити Сommforts, щодо відсутності умов повернення придбаного квитка обраного на Сайті Постачальника, до моменту оплати квитка; - Купуючи квиток на двох або більше Постачальників або в пункт здійснення пересадки, за допомогою сайту, Користувач зобов'язаний самостійно визначити достатню кількість часу для здійснення пересадки, в тому числі якщо така посадка запропонована на Сайті: надавати інформацію, яка відповідає дійсності; не використовувати Сайт з метою поширення інформації та в комерційних цілях; нести відповідальність за дотримання умов і правил надання послуг з перевезення обраного Постачальника послуг.
2.3. Сommforts має право: - Діяти від імені Постачальника, в межах повноважень, визначених договірними відносинами; - Укласти договір перевезення між Користувачем і Постачальником, на умовах та у спосіб, визначений Постачальником; - Встановити і отримати додаткову винагороду з Користувача за надані послуги відповідно до даного Договору; - Сommforts має право записувати телефонні розмови з користувачем і/або Пасажиром, в разі звернення в сервісний центр і/або в разі обслуговування користувача/ Пасажира і/або необхідності повідомити Користувачеві/Пасажиру і/або отримати додаткові відомості щодо будь-якого квитка, здійсненого за допомогою сервісу Сommforts; - Вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення, або попередження користувачів, в тому числі змінювати дизайн сайту, змінювати форму подачі інформації, перелік доступних сервісів, суми сервісних зборів і комісій; - Без повідомлення Користувачів призупинити роботу сайту з метою проведення технічних робіт; - На свій розсуд блокувати доступ до Сайту і послуг, що надаються в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і додаткових сповіщень користувача; - Збирати, аналізувати і зберігати інформацію про замовлення Користувача на сайті з метою поліпшення надання послуг, а також повідомляти Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступних на Сайті.
2.4. Сommforts зобов'язаний: - Забезпечити доступ користувача до системи придбання автобусних квитків; - Забезпечити доступ до інформації про розклад руху автобусів, інформації про перевізника, вартості квитка, вигляді транспортного засобу. Дана інформація розміщується на Сайті відповідно до даних, які надаються Постачальниками послуги.

3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ 3.1. Користувач сплачує послуги надані Постачальником шляхом 100% передоплати в порядку безготівкового розрахунку або шляхом оплати банківською картою. 3.2. Користувач оплачує послуги зазначені в цьому Договорі, пов'язані з наданням доступу до системи інформування та придбання квитків шляхом 100% передоплати в порядку безготівкового розрахунку або шляхом оплати банківською картою.
3.3. Послуга вважається наданою з моменту формування номера замовлення на даному сайті, що дає можливість отримати квиток на автобус, або оформлення електронного квитка та його реєстрації.
3.4. Загальна ціна Послуги формується з вартості квитка, суми сервісних зборів і комісій Сommforts.
3.5. Сервісні збори і комісії визначаються Сommforts самостійно виходячи з кон'юнктури ринку. Укладення даного договору при оформленні замовлення з боку користувача є підтвердженням згоди останнього з тарифами Постачальника послуги та тарифами Сommforts.
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
4.1. В якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адреса і/або номер телефону, який вказаний їм при придбанні квитків.
4.2. Звернення з номера телефону/e-mail адреси залишеного при придбанні квитка, дозволяє Сommforts ідентифікувати Користувача, як належну Сторону даного Договору з відповідними правами та обов'язками.
4.3. Звернення Користувача з іншого номера телефону і / або e-mail адреси, наданого при придбанні квитка, дає право Сommforts вимагати від користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.
4.4. У разі неможливості ідентифікувати Користувача, як належну сторону Договору Сommforts залишає за собою право відмовити в розгляді звернення. Відповідальність за збереження і/або доступ до номера телефону і/або e-mail адреси несе Користувач.
4.5. Сommforts зберігає за собою право зв'язуватися з Замовником: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Замовника.

5. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ ТА ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ
5.1. Користувач має право повернути придбаний квиток протягом терміну та на умовах, визначених для конкретного маршруту/рейсу. Умови повернення завжди визначаються конкретним Постачальником. У квитку вказані відповідне відрахування та час до виїзду, час коли квиток може бути повернений.
5.2. Роздрукований Квиток (формуляр) може бути повернутий тільки в місці прямого продажу квитків, де він був придбаний; електронний квиток може бути повернутий тільки через інтернет-аплікацію, за допомогою якої він був придбаний, або через рахунок Користувача; при необхідності можливо звернутися до службу підтримки клієнтів/користувачів (лінія для клієнтів) Постачальника.
5.3. Сума повернення коштів буде виплачена Користувачу в порядку, відповідному до способу, яким була здійснена оплата Користувачем; Постачальник також має право повернути готівку в разі згоди Користувача.
5.4. Кошти, сплачені Користувачами послуги Сommforts не повертаються.
5.5. Користувач має право повернути квиток шляхом надсилання листа на електронну адресу commforts.com@gmail.com шляхом анулювання в особистому кабінеті Користувача, а також в касі автостанції. Якщо звернення від Користувача щодо повернення Квитка було отримано в період часу з 20:00 до 23:59, то часом звернення вважається 08:00 наступної дня. Якщо звернення від Користувача щодо повернення Квитка було отримано в період часу з 00:00 до 7:59, то часом звернення вважається 8:00 цього дня.

ГАРАНТІЇ СТОРІН
6.1. Здійснюючи покупку через Сайт Користувач підтверджує свою дієздатність і дає згоду на обробку своїх персональних даних.
6.2. Користувач погоджується сплатити ціну квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебетові картками або іншим дозволеним методом оплати.
6.3. Користувач погоджується сплатити всі кошти в разі, якщо платіж не здійснено, повернутий або відхилений банком Користувача.
6.4. Сommforts, здійснюючи продаж квитка за допомогою сайту, підтверджує наявну в нього право на продаж даного квитка, відповідно до умов і обов'язками, визначеними Постачальником.
6.5. Сommforts зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетові карти з підозрілу активність.

7. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАМОВНИКІВ І ЗГОДА НА НЕЇ
7.1. При реєстрації на цьому сайті та/або здійснення оплати на цьому сайті на внутрішні та міжнародні маршрути, оформлення квитка чи квитків одним замовленням, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Пасажира, сервісне обслуговування Пасажира, в тому числі і цілодобову підтримку Пасажира Центром сервісного обслуговування та додаткові послуги по запитам Користувача, Замовники сайту надають Перевізнику право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цього Договору.
7.2. Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційну інформацію.
7.3. Сommforts не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті несанкціонованого використання конфіденційної інформації, залишеної Користувачем.

8. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ
8.1. Перевізник зберігає за собою право зв'язуватися з Пасажиром: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Пасажира.
8.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту вказівки Пасажира відповідних даних.
8.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Сommforts для індивідуальних потреб та інтересів.
8.4. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту в перебігу часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, хоча б, один раз протягом сесії.
8.5. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак можуть обмежити їх функціонал для Користувача.

9. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ
9.1. Замовлення (акцептування) платних послуг здійснюється Пасажиром на сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ мобільних додатків, в особистий обліковий запис (кабінет).
9.2. Замовник зобов'язується ознайомитися з цінами Сommforts, розміщеними на Веб-сайті, після чого може замовити такі послуги. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.
9.3. Оплата платних послуг Перевізника здійснюється в порядку, зазначеному за адресою https://commforts.com. Усі банківські чи інші збори або інші аналогічні платежі, оплачувані Користувачем у зв'язку з оплатою ціни, які не є доходами постачальника, оплачуються Користувачем.
10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛТНІСТЬ СТОРІН

10.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Сommforts не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві, в зв'язку з неточністю інформації, що подається на Сайті.

10.4. Сommforts не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві неналежним наданням послуги з боку Постачальника. У тому числі не несе відповідальності за затримку, зміна умов або зрив рейсу.
10.5. Сommforts не несе перед Користувачем відповідальності в разі повної або часткової непрацездатності сайту і його компонентів протягом певного періоду часу, а також за відсутність можливості доступу користувача до Сайту.
10.6. Користувач несе відповідальність за використання сайту в порушення умов цього Договору та вимог чинного законодавства, використання будь-якого обладнання та/або програмного забезпечення, з метою: - порушення функціонування Сайту; - пошкодження баз даних Сайту і його компонентів; -спроб перехоплення персональної інформації інших користувачів, оброблюваних Сайтом і будь-який інший інформації; -виконання дій, які викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту; -автоматизованого копіювання або видалення інформації з сайту, копіювання будь-яких даних, контенту і / або іншої інформації з сайту.
10.7. Зауважимо, що при порушенні умов Договору перевезення, такі умови як: дата, час відправлення/прибуття, місце посадки/висадки наведені у квитку несе Перевізник, що фактично виконує рейс.
10.8. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил обраного Постачальника і Договору, і правил використання сайту. 10.9. Користувач несе одноосібну відповідальність, в зв'язку з нездатністю надати достовірну інформацію, в тому числі і про особу від імені якого він діє в рамках даного Договору, включаючи, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких винятків, в тому числі, але не обмежуючись і в разі відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
10.10. Користувач розуміє і згоден з тим, що Сommforts не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов'язані з виконанням перевезення (в тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів) або інші можливі проблеми, які мали місце в зв'язку з Вашим відвідуванням або використанням Сайту.
10.11. Сommforts не несе відповідальність за помилки або неточності в умовах і цінах з продажу автобусних квитків та інших товарів, і послуг, якщо такі надані безпосередньо Постачальником.
10.12. Сommforts не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі поїздок в різні точки світу. Користувач погоджується з тим, що отримує доступ до товарів і послуг, і інформації про автобусних перевезеннях, доступних на Сайті під свою відповідальність.
10.13. Сommforts не несе відповідальність за дії, недбалість, помилки представників і гарантії будь-якого Постачальника та/або будь-які травми, смерть, шкода майну або інший збиток, або витрати, отримані в результаті використання або доступу до послуг та/або товарів Постачальника. 10.14. Сommforts не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Користувачем в результаті ненадання достовірної інформації при використанні Сайту, якщо така інформація надана Постачальником.
10.15. Сommforts не несе відповідальності за збитки і/або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки, отримані Користувачем в результаті запізнення автобуса в пункт, де Користувач повинен був зробити пересадку, в тому числі придбаним одним замовленням через сайт.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний як Сommforts так і Користувачем.
11.2. Сommforts не несе відповідальності за збереження інформації з облікового запису, можливість використання сервісів Сайту, збереження і можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, в разі блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію та/або вхід на сайт, що знаходяться поза контролем Сommforts.
11.3. Користувач не має права, при використанні веб-інтерфейсу використовувати механізми, програмне забезпечення або інші способи, які можуть негативно вплинути на роботу веб-інтерфейсу. Веб-інтерфейс може застосовуватися лише в тій мірі, в якій він не завдає шкоди правам інших Користувачів Постачальника та відповідно до його призначення і забезпечує його належне функціонування.
11.4. Сommforts не несе відповідальності за будь-які помилки, що виникли в результаті втручання третіх сторін у веб-інтерфейс або в результаті використання веб-інтерфейсу всупереч його призначенню.
11.5. Постачальник може у будь-який час змінити або доповнити зміст цього Договору.
11.6. Будь-яка зі сторін звільняється від відповідальності перед іншою стороною, і вона не може бути звинувачена в порушенні своїх зобов'язань або в невиконанні своїх зобов'язань, якщо це порушення або невиконання зобов'язань виникає за непередбачених та неминучих обставин, абсолютно не залежних від даної сторони. Непередбачені обставини, що не залежать від волевиявлення сторін, вважаються форс-мажорними обставинами, зокрема в тих випадках, коли сторони не в змозі впливати на них, або вони були викликані діями такого роду, як наприклад: вибух, повінь, буря, пожежа або нещасний випадок / травма; військові дії чи майбутня війна або повстання; закон, обмеження, розпорядження, заборона або інша юридично значуща міра, викликана заходами уповноваженого органу (якщо така заборона або захід не було викликано стороною або в зв'язку з її діяльністю); ембарго; страйк.
11.7. Усі повідомлення, що стосуються договору купівлі-продажу квитків і супутніх послуг повинні доставлятися іншій стороні в письмовому вигляді, по електронній пошті, особисто або рекомендованим листом за посередництва поштової служби (обирається відправником). Повідомлення Користувачу доставляються за електронною адресою, вказаною в замовленні або в його особистому кабінеті чи безпосередньо в особистий кабінет користувача (завжди потрібне підтвердження про отримання повідомлення), або на адресу постійного місця проживання чи поштову адресу, вказану Користувачем.
Обратный звонок
Заполните поля и менеджер свяжется с Вами в ближайшее время